komornik SłupskKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska

ul. Wileńska 35/4 (II piętro), 76-200 Słupsk

tel.: 059 842-44-16, 601 618 380, 603 631 320
fax.: 059 848-38-43
mail: slupsk3@komornik.pl
BANK: PKO BP I O/SŁUPSK
NR KONTA: 81 1020 4649 0000 7002 0008 6090
SWIFT: BPKOPLPW
Adres ePUAP: /KS_Jadwiga_Zuralska/domyslna

 

 

Kancelaria – czynna jest codziennie – od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek w godz. 11:00 –  15:15.

 

UWAGA!

Informuję iż od dnia 1 lutego 2018r. siedziba Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy
w Słupsku Jadwigi Żuralskiej została przeniesiona na ul. Wileńska 35/4 w Słupsku.
Numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat, pozostają bez zmian.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny

 

Informuję, iż obecnie, nie jestem zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Małgorzaty Rut-Nowak. Komornikiem Sądowym w tejże kancelarii, został Tadeusz Żuralski,

ul. Armii Krajowej 37/1
76-200 Słupsk

nr tel.: 59 841-17-90
e-mail: slupsk.zuralski@komornik.pl