Miesięczne Archiwa: kwiecień 2013

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 93391

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-06-2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), 2 pokoje, łazienka i WC, przedpokoj, kuchnia, o pow.: 47,1 m2, położonego na III piętrze,

w wieżowcu,

należącego do dłużnika:Krystian Zalas

położonego: 76-200 Słupsk, ul. Gen. W. Andersa 12/12,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

(Adres spółdzielni: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1),

dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 93391 [SL1S/00093391/4]

Suma oszacowania wynosi 143 843zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 895,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 384zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2013r. o godz. 11:00 w lokalu:

 

76-200 Słupsk

,

ul. Solskiego 17/7

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. lodówko zamrażarka LG 2009 z kostkarką do lodu 1 [szt.] 1 400,00 1 050,00

 

2. Kredens z witryną z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 3 500,00 2 625,00

 

3. Bufet z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 2 000,00 1 500,00

 

4. Pomocnik z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 800,00 600,00

 

5. Apteczka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 100,00 75,00

 

6. Stół dębowy z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 200,00 150,00

 

7. Krzesło dębowe z lat 30-tch XX w. 6 [szt.] * 50,00 37,50

 

8. Bufet z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 400,00 1 050,00

 

9. Kredens francuski z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

10. Biblioteczka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

11. Szafa dwudrzwiowa z szufladami z lat 30-tcyh XX

 

w. 1 [szt.] 1 000,00 750,00

 

12. Bieliźniarka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

13. Biblioteczka czarna z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 2 000,00 1 500,00

 

14. Komoda czarna z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

15. Lustro + stolik z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

16. Szafa dębowa z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 2 000,00 1 500,00

 

17. Bieliźniarka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 000,00 750,00

 

18. łóżko dębowe + 2 stoliki nocne + komoda z lat

 

30-tych XX w. 1,00 [kpl.] 5 000,00 3 750,00

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Dotyczy także : Km 4042/10, Km 4046/10, Km 3588/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2013r. o godz. 10:30  w lokalu:
83-033 Sobowidz, ul. Kościuszki 71
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Samochód osob. Citroen Berlingo 1.6 benzyn nr.
rej. PO489FC rok prod. 2007     1 [szt.]     15 000,00    7 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2013r. o godz. 09:15  w lokalu:
Borowina, ul. Granitowa 1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Telewizor Panasonic Viera LCD 42 ” 4-ro letni     1 [szt.]     1 500,00    1 125,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2013r. o godz. 09:00  w lokalu:
Borowina, ul. Granitowa 1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Samochód osob. Seat Alhambra 1.9 TDI nr. rej.
GDA 3L22 rpk prod. 2000     1 [szt.]     7 000,00    3 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2013r. o godz. 11:30  w lokalu:
83-022 Suchy Dąb, Krzywe Koło 1/3
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Samochód osob. Ford Mondeo 1.8 TD nr. rej. GKS
4T97 rok prod. 1997     1 [szt.]     4 000,00    3 000,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2013r. o godz. 12:00  w lokalu:
Suchy Dąb ul. Sportowa 63 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Samochód osob. Daewoo Espero 1.6 nr. rej. GDA
73HK rok prod. 1996     1 [szt.]     6 000,00    3 000,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2013r. o godz. 11:00 w lokalu:

Rzechcino 27,

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor plazmowy Samsung stojący czarny , typ

LE 32A, pilot, około 4-letni, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

Model LE32A330J1N HXXC

 

2. Kombajn żółty-New Holland Clayson MI40, N1401967

model 140 z 1960 r. nr klasyt. 107153 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00

 

3. Naczepa do rozdrabniania obornika, kolor

czerwony 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

 

4. STAR-samochód ciężarowy – 200, nr rej. GSL

06447 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.