Wniosek egzekucyjny

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej przez komornika jest złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, oraz:

– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Wnioski można składać w kancelarii w dni robocze wraz z oryginałem tytułu wykonawczego można go również wysłać na adres kancelarii – najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wzór wniosku

W związku ze zmianami ustawowymi poniżej udostępniam ujednolicony szablon wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w formacie pdf.

Wzór skargi

W związku ze zmianami ustawowymi poniżej udostępniam ujednolicony szablon skargi na czynności komornika w formacie pdf. 

 

Wnioski są w formacie pdf – czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe.