Podstawy prawne

Obszarem działania komornika jest obszar właściwości sądu apelacyjnego, przy którym działa komornik.

Rewirem Komornika Sądowego jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik- art. 8. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Dz.U. 2018 poz. 771.

Komornik Sądowy ma prawo przyjąć sprawę spoza swojego rewiru na wniosek wierzyciela z dołączonym pisemnym oświadczeniem o korzystaniu z prawa wyboru komornika (art. 10. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Dz.U. 2018 poz. 771).

Sąd Rejonowy w Słupsku obejmuje swoim obszarem właściwości dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Koczała, Miastko, Słupsk, Smołdzino, Trzebielino i Ustka.