Podstawy prawne

Obszarem działania komornika jest cały kraj zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882, z późniejszymi zmianami), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem spraw o egzekucję  z  nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.  W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Obecnym rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik działa, czyli Sądu Rejonowego Słupsk.

Sąd Rejonowy w Słupsku obejmuje swoim obszarem właściwości dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Koczała, Miastko, Słupsk, Smołdzino, Trzebielino i Ustka.