OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013r. o godz. 09:00 pod adresem ul. Szarych Szeregów 12 w Slupsku

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Samochód osob. VW Garbus nr. rej. GS 52028 rok

 

prod. 1969 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00

 

2. Automat do zimnych napoi i kanapek Zanussi Noecta

 

typ Verona nr. 11801427** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

3. Automat do zimnych napoi i kanapek Zanussi nr.

 

92501113 typ Verona ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

4. Basen kąpielowy 7x7m gumowy k.niebieski rok prod.

 

2011 + podkład+ dmuchawa wraz z trzema kulami z tworzywa sztucznego do basenu ( dwie przeźroczyste, jedna czerwona) + dmuchawa cena za zestwaw [szt.] 7 000,00 5 250,00

 

5. Stół drewniany k. brązowego nogi metalowe

 

składane 1 [szt.] 100,00 75,00

 

6. Ławki do siedzenia z oparciami drewniane k. brązowego

 

nogi metalowe składane 2 [szt.] 200,00 150,00

 

7. Fotele metalowe z podłokietnikami siedlisko i

 

oparcie drewniane 2 [szt.] 100,00 75,00

 

8. Meszalnik ze stali nierdzewnej do produktów

 

spożywczych ** 1 [szt.] 6 000,00 4 500,00

 

9. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- duży 8 [szt.] 350,00 262,50

 

10. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- średni 17 [szt.] 250,00 187,50

 

11. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- mały 15 [szt.] 200,00 150,00

 

12. Kufer ze sklejki malowany różne kolory-

 

najmniejszy 17 [szt.] 150,00 112,50

 

13. Kufer z drewna b. duży 2 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

14. Stoły okrągłe ze stali nierdzewnej 3 [szt.] 100,00 75,00

 

15. Zacieraczka do betonu spalinowa m-ki Honda GX **

 

nr. 215267/52 ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

16. Drabino-rusztowanie aluminiowe nr. 916129 ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

17. Migomat Bester 2.5 KW typ Migimagster 1800 nr.

 

P1040401409 z butlą ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

18. Podnośnik elektryczny Romeico W225 nośność 2500

 

kg 1 [szt.] ** 3 000,00 2 250,00

 

19. Agregat prądotwórczy Honda GX260 EC5500 ** 1 [szt.] 3 500,00 2 625,00

 

20. Wysysarka do oleju prod. włoskiej RAASM 65

 

litrowa ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

21. Krzesła aluminiowe 4 [szt.] 80,00 60,00

 

22. bloczek 1 tonowy-wyciągarka ** 1 [szt.] 300,00 225,00

 

23. Szlifirka naścienna NSA-200 2.800 obr/min nr.

 

1817/05 600 W ** 1 [szt.] 100,00 75,00

 

24. Szafka narzędziowa BETA 7 szuflad ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

25. Samochód gastronomiczny Mercedes Benz 4.0 nr.

 

rej. GSL68LG rok prod. 1990 ** 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00

 

26. Konterer gastronomiczny kompl. wyposażony 2005

 

rok 1 [szt.] ** 50 000,00 37 500,00

 

27. Chłodnia na lody

** 1 szt. 800,00 600,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.