tytuł wykonawczy

Wnioski egzekucyjne

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej przez komornika jest złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, oraz:

– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Wnioski można składać w kancelarii w dni robocze lub wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego można wysłać na adres kancelarii – listem poleconym.

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliśmy do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji w formacie pdf.

•    Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
•    Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
•    Zlecenie przeszukania majątku dłużnika (zlecenie)

wnioski są w formacie pdf – czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe

elektroniczne postępowanie upominawczeProwadzimy postępowania w EPU (wykonywanie tytułów wykonawczych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) zaplanowane jest w celu egzekucji żądań finansowych osiąganych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem, które ma charakter wezwania do zapłaty w sprawie, w której sprawa nie jest skomplikowana i nie potrzebuje dokonania postępowania dowodowego.