wybór komornika

Wybór komornika:

zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, powierzam prowadzenie egzekucji – komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Słupsku – Jadwidze Żuralskiej