Miesięczne Archiwa: styczeń 2020

OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska Kancelaria Komornicza nr XI w Słupsku

ogłasza, że: w dniu 27-02-2020r. o godz. 12:00 w Kobylnicy, ul. Świerkowa 4
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Zespół dozowania wstępnego kruszywa ANS/13/3.5 1 [szt.] 210 720,00 105 360,00
 2. Przenośnik taśmowy ANS/13/3,5 1 [szt.] 23 100,00 11 550,00
 3. Połączenie filtr-suszarka b/o 1 [szt.] 38 800,00 19 400,00
 4. Filtr AP 12/50 1 [szt.] 218 700,00 109 350,00
 5. Suszarka E200 1 [szt.] 344 250,00 172 125,00
 6. Palnik GD7 TC 1000 1 [szt.] 37 656,00 18 828,00
 7. Elewator gorącego kruszywa ETI 750 1 [szt.] 61 765,00 30 882,50
 8. Wieża z wyładunkiem z mieszalnika do wózka MIS

S75/1100 1 [szt.] 403 200,00 201 600,00

 1. Podajnik masy 1 [szt.] 44 258,00 22 129,00
 2. Zbiornik magazynowania gotowej mieszanki S

PF.40 1 [szt.] 249 039,00 124 519,50

 1. Zbiornik na wiatop 1 [szt.] 41 234,00 20 617,00
 2. Przenośnik ślimakowy mączki 1 [szt.] 14 207,00 7 103,50
 3. Kabina sterownicza 1 [szt.] 151 200,00 75 600,00
 4. Urządzenie natryskowe 1 [szt.] 4 248,00 2 124,00
 5. Zestaw zbiorników paliwa 1 [szt.] 20 952,00 10 476,00
 6. Kotłownia kontenerowa 1 [szt.] 56 425,00 28 212,50
 7. Zbiornik asfaltu numer 1 1 [szt.] 48 360,00 24 180,00
 8. Zbiornik asfaltu numer 2 1 [szt.] 48 360,00 24 180,00
 9. Zbiornik emulsji numer 1 1 [szt.] 35 000,00 17 500,00
 10. Zbiornik emulsji numer 2 1 [szt.] 35 000,00 17 500,00
 11. Zbiornik na olej opałowy 1 [szt.] 6 909,00 3 454,50
 12. Agregat do podgrzewania i mieszania masy bitumicznej

typ GKS 1 [szt.] 18 473,00 9 236,50

 1. Kontenery socjalne 1 [szt.] 24 156,00 12 078,00
 2. Kontener biurowo-wagowy 1 [szt.] 10 400,00 5 200,00
 3. Kontener 1 [szt.] 6 480,00 3 240,00
 4. Kontener 1 [szt.] 8 100,00 4 050,00
 5. Waga samochodowa MARS STS 183 MR-100 1 [szt.] 38 640,00 19 320,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu ruchomości przekraczającej wartość 5 tys. zł obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce do kasy komornika lub na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 06 16001462 1870 0855 4000 0001

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.