elektroniczne postępowanie upominawcze Słupsk

Prowadzimy postępowania w EPU (wykonywanie tytułów wykonawczych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) zaplanowane jest w celu egzekucji żądań finansowych osiąganych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem, które ma charakter wezwania do zapłaty w sprawie, w której sprawa nie jest skomplikowana i nie potrzebuje dokonania postępowania dowodowego.