OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ
W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska tel. (0 59) 842 45 71, 842 44 16 ogłasza, że: dnia 25-06-2015r. w kancelari mieszczącej się przy ul. Kowalskiej 1, Słupsk 76-200, odbędą się o godz. 10:00 druga licytacja w trybie uproszczonym 2/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Piotr Potocki stanowiącej:
działki niezabudowane nr: 298/29, 298/30, 289/31, położone: Smołdziński Las 76-214,
gm. Smołdzino, o pow. 0,3366 ha
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00065870/1.

Suma oszacowania wynosi 40 509,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi – 27 006,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 051,00 zł.

Zgodnie z przepisem art.8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.