OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Dotyczy także : Km 4042/10, Km 4046/10, Km 3588/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2013r. o godz. 10:30  w lokalu:
83-033 Sobowidz, ul. Kościuszki 71
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Samochód osob. Citroen Berlingo 1.6 benzyn nr.
rej. PO489FC rok prod. 2007     1 [szt.]     15 000,00    7 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.